บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี่ จำกัด

ติดต่อสอบถาม

ต่อ. 138

อีเมล์: phoraphorn@att.co.th

ต่อ. 134

อีเมล์: poonpatra@att.co.th

ฝ่ายจัดซื้อ
ต่อ. 126

อีเมล์: yuthapong.k@att.co.th

บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี่ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 78/4 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทร: +66 38 522 422-5, +66 38 571 133-4, +66 82 2182003

อีเมล์: nut_pramoj@att.co.th